CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

 

Vanaf 22 april 2020 hebben wij onze werkzaamheden weer hervat.

Door de beroepsorganisaties is de Leidraad Mondzorg Corona opgesteld (deze is goedgekeurd door het RIVM, de IGJ en VWS) waardoor het mogelijk is op verantwoorde wijze de reguliere mondzorg bij gezonde mensen te hervatten, die niet in de risicogroep vallen.

Als u binnenkort bij ons een afspraak gepland heeft staan kan deze dus doorgaan tenzij u op één of meerdere van de volgende vragen “ja” antwoordt, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft luchtwegklachten en/of koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als uw afspraak is geannuleerd en er nog geen nieuwe afspraak is gepland, zullen wij contact met u opnemen om een nieuwe afspraak te maken.

In de praktijk werken we altijd al volgens de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken, waardoor we zeer strenge regels wat betreft de hygiëne hanteren, deze zijn i.v.m. het coronavirus verder aangevuld.

Naast de extra maatregelen gelden de maatregelen gebaseerd op het advies van het RIVM en vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 • Kom zoveel mogelijk alleen, zonder onnodige begeleiding.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar (met uitzondering van de behandelkamers).
 • Wanneer u de praktijk binnenkomt desinfecteer of was dan uw handen (en raak daarna niet meeruw gezicht of bijv. mobiele telefoon aan).
 • We geven geen handen.
 • Raak geen deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen etc. aan (wij zullen dit zonodig voor u doen).
 • Kom op tijd (dus niet veel te vroeg of te laat).
 • Voor sommige behandelingen zullen wij u vragen te spoelen

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

We hopen u binnenkort in goede gezondheid én onder veilige omstandigheden weer te verwelkomen in onze praktijk!

Team Mondzorgcentrum de Keen